Cookie beleid vv TLC

De website van vv TLC is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Historie vv Leek Rodenburg en vv Tolbert

Historie vv Leek Rodenburg en vv Tolbert

vv Tolbert   

Historie voetbalvereniging Tolbert.

Het voetballen is in Nederland volkssport nummer één. Vrijwel iedere plaats heeft een dergelijke vereniging en natuurlijk bleef Tolbert hierbij ook niet achter. De voetbalvereniging Tolbert werd opgericht in 1946. Een gesprekje na het scheren op een dag in het begin van 1946 in de kapsalon van Wagenaar te Tolbert was de aanleiding tot de oprichting van de club. Er werd direct na de oorlog al gevoetbald in Tolbert en Leek, maar nog niet in verenigingsverband. Kapper Wagenaar, de initiatiefnemer, wist al spoedig enkele mensen om zich heen te verzamelen en de voetbalvereniging Tolbert werd een feit. Het eerste bestuur bestond uit de heren Wagenaar, Steneker en Van Wijk. Na toelating tot de G.V.B. werd een stukje land achter café de Postwagen het thuisveld. Door de week hadden de koeien en de schapen dit stukje land tot hun beschikking en het kwam dan ook herhaaldelijk voor dat voor de wedstrijd zondags een aanvang kon nemen er eerst het een en ander opgeruimd moest worden.

In de beginperiode had de vereniging voortdurend te kampen met geldgebrek en om de nood enigszins te lenigen trok men met een intekenlijst door het dorp. Het eerst belde men voor een gift bij dominee Bongenaar, een man die erg veel voor de jeugd deed. De dominee zag echter een geduchte concurrent in de voetbalvereniging, vandaag dat hij het met de vereniging op een akkoordje gooide om niet onder kerktijd te voetballen. Nadat over dit punt overeenstemming was bereikt, mocht de vereniging een gift van de dominee in ontvangst nemen.

Na geruime tijd in de afdeling G.V.B. te hebben gespeeld, promoveerde de Tolberter voetbalvereniging in 1963 naar het landelijke KNVB-voetbal. Uiteraard kreeg de vereniging ook tegenslagen te verwerken, maar tot op de dag van heden heeft Tolbert zich in het KNVB-voetbal weten te handhaven. Het terreintje achter café de Postwagen, waar het destijds begon, bestaat al lang niet meer, maar de gezelligheid is gebleven. In 1967 werden er velden in gebruik genomen op ons huidige sportcomplex Rodenburg en werd de boerderij van de gemeente als kleedkamer gebruikt. Dit was uiteraard geen ideale situatie en daarom werden er plannen gemaakt om een eigen kantine en kleedkamers te gaan bouwen.

Kantine en kleedkamers

Op 6 november 1982 was het dan zover, de kleedkamers en kleedkamers werden feestelijk geopend en worden tot aan vandaag veelvuldig gebruikt.

Dames

In 1971 werd er dames afdeling opgericht door Arie vd Veen. Deze afdeling bestaat tot op heden nog altijd en maakt de vv Tolbert een vereniging waar iedereen zich thuis kan voelen.

Zaalvoetbal

In 1992 werd er tevens begonnen met een zaalteam dat met wisselend succes is uitgegroeid tot een volwaardige afdeling binnen de vv Tolbert.

Jeugd

Nadat in 1996 de fusie met het tegenwoordige Leek Rodenburg was afgeketst, had de vv Tolbert geen enkel jeugdlid meer. In vijf jaar tijd werd een gehele nieuwe bloeiende jeugdafdeling neergezet waarvan we nu nog steeds de vruchten van plukken.

Het logo, in blauw of in rood…

Aangezien de clubkleuren blauw met wit zijn (er werd nogal eens gesproken over “de blauwhemden”) wordt er vanuit gegaan dat het logo ook blauw met wit is. Echter, er staat onomstotelijk vast dat, getuige de nog aanwezige opnaaibare logo’s, er in ieder geval een behoorlijke periode het rood met wit logo gebruikt is. Het logo hoorde gedragen te worden op de plaats waar het hart zit en dus was het ook rood. Tegenwoordig gaan we in ieder geval uit van een blauw met wit logo. Het gebruik van het rood met wit logo is echter, in voorkomende gevallen, ook toegestaan. Wordt er een logo gebruikt op briefpapier, reclameborden en andere uitingen waar de clubkleuren verder niet gebruikt worden, dan is er maar één logo mogelijk: het blauw met wit logo.

Accommodatie

Momenteel heeft de vereniging de beschikking over twee speelvelden, 1 trainingsveld, 2 puppy-velden gelegen op het sportcomplex Rodenburg. Veel supporters en leden van de Tolberter club beleven hier nog steeds fijne en sportieve uren.

vv Leek Rodenburg   

De oude tijd
Het was in de zomer van 1932 dat een aantal ouders en ouderen bijeen kwamen om te komen tot de oprichting van een voetbalvereniging. Geinspireerd door de verrichtingen van een aantal jongelui, dat deelgenomen had aan plaatselijk georganiseerd toernooi, werd unaniem besloten tot de oprichting van de Leekster voetbalclub A.D.O.

In het eerste jaar werd met twee elftallen deelgenomen aan de competitie van de toenmalige Onderlinge Voetbalbond en men was direct succesvol: beide elftallen werden kampioen. Promotie was helaas niet mogelijk en dus werd besloten om de vereniging in te laten schrijven bij de Groninger Voetbalbond (G.V.B.). Hierin kwam men uit in de derde klasse. Doordat ergens in Den Haag reeds een vereniging bestond met dezelfde naam, werd de naam A.D.O. vervangen door "V.V. Leek".

Het eerste jaar binnen de G.V.B. was direct al succesvol. Men werd eerste en promotie naar de tweede klasse was een feit. Het zou echter daarna nog 7 jaren duren voordat weer een feest kon worden gevierd. Zelden is een kampioenschap zoveel bejubeld. Hoewel het oorlogstijd was, vierden de Leeksters een feest, waar heden ten dage door de ouderen nog over gesproken wordt. Vanwege de "Sperrzeit" duurden de festiviteiten echter slechts tot 12 uur.

In het eerste seizoen na de oorlog was de vereniging wederom succesvol. Het kampioenschap moest echter gedeeld worden met de vereniging uit Eenrum. Een beslissingswedstrijd moest uitmaken, wie er naar de derde klasse K.N.V.B. zou promoveren; de verliezer zou zich tevreden moeten stellen met een overgang naar de vierde klasse van de "grote" bond. Twee wedstrijden waren er nodig om de beslissing te forceren. Hoewel de Leeksters de eerste wedstrijd wonnen, was een replay nodig omdat uiteindelijk bleek, dat er aan Leekster zijde een niet-speelgerechtigde speler had meegedaan. Deze speler had reeds het gehele seizoen meegespeeld, doch door een administratieve fout was de overschrijving de mist ingegaan. De replay werd verloren en dus werd er slechts gepromoveerd naar de vierde klasse.

Er komt een clubblad.
Tot het seizoen 1968/1969 had de V.V. Leek wisselende successen. Degradatie en promotie lieten zich regelmatig zien en zo jo-jo-de de vereniging tussen de vierde klasse K.N.V.B. en de eerste klasse G.V.B.
Inmiddels had de vereniging een echt clubblad gekregen. Een aantal leden had ingezien dat door de groei van de vereniging een dergelijk orgaan onontbeerlijk was geworden. En zo onstond in het jaar 1963 het clubblad "De Spil", welke onder dezelfde naam nog steeds verschijnt. De vereniging had echter zelf niet de mogelijkheid tot het drukken van een blad en werd er gebruik gemaakt van de stencilmachine van de varkensslachterij "Van Dam". Thans heeft de club daar de eigen middelen voor.

Verhuizing en clubhuis
Vanaf 1969 heeft de V.V. Leek steeds geacteerd in de K.N.V.B. In dat jaar verhuisde de club van het Nienoord-terrein naar de huidige locatie: sportcomplex Rodenburg. Hier verrees een aantal jaren later ook een kantine, welke destijds door de eigen leden werd gebouwd.

In 1979 bereikte de vereniging haar hoogtepunt; de eerste klasse K.N.V.B. werd bereikt. In het eerste seizoen in die klasse werd er goed gepresteerd. Men behaalde een keurige vijfde plaats. Het jaar daarop kon men degradatie maar net ontlopen. Dit was in het derde seizoen echter niet meer te voorkomen en was de tweede klasse weer een feit. Het acteren in de een na hoogste klasse van het amateurvoetbal had er echter wel voor gezorgd dat de vereniging een prachtig clubhuis kreeg. Bovendien kreeg men de beschikking over een eigen kleedgelegenheid. Daarvoor had men zich tevreden moeten stellen met een gemeentelijke voorziening, dat gedeeld moest worden met buurvereniging Tolbert.

Vanaf het jaar 1982 heeft het eerste elftal voornamelijk in de derde klasse K.N.V.B. gespeeld. Twee keer promoveerde men nog naar de tweede klasse, maar ook degradatie naar de vierde klasse is een feit geweest. Thans (1999) speelt men in de derde klasse.

De jeugdafdeling
Tot aan het seizoen 1960/1961 vormde de jeugd een onderdeel van de "grote" vereniging. In het jaar daarna kwam er echter een jeugdcommissie. Tot aan die tijd had de vereniging voornamelijk met de oudste jeugd deelgenomen aan wedstrijden. Voetbal werd echter steeds populairder en uiteraard speelde de V.V. Leek hierop in. De jeugdafdeling kon de successen van seniorenelftallen moeiteloos volgen en regelmatig werden de jeugdteams kampioen. Doordat Leek een echte groeigemeente was ontstond er een grote jeugdafdeling en had de vereniging al gauw de grootste jeugdafdeling van het Westerkwartier. Dit had grote aantrekkingskracht voor talenten uit de omringende dorpen, hoewel de vereniging dit nooit actief gestimuleerd heeft (en dat nog steeds niet doet).
De jeugd heeft steeds goed gepresteerd. De selectie-elftallen van de A-, B- en C-junioren speelden voornamelijk op het hoogste niveau van de afdeling Groningen.

Mindere tijden
Eind jaren tachtig begon de toekomst er echter donker uit te zien. Het aantal jeugdleden nam af en minder talent drong door naar de seniorenafdeling. Eenzelfde beeld zag men bij de vereniging Tolbert ook en na een aantal bijeenkomsten werd besloten tot een samenwerkingsverband tussen beide jeugdafdelingen, die onder de naam "Rodenburg '91" aan de competitie deel nam. Na 5 jaar zou men het resultaat gaan bekijken van de samenwerking en zou er tevens gekeken worden naar een fusie tussen de beide hoofd-verenigingen. Deze fusie is helaas niet doorgegaan, maar zorgde echter wel voor het feit dat alle jeugdelftallen onder de vlag van de V.V. Leek verder gingen. Omdat het grootste gedeelte voornamelijk onder de naam "Rodenburg" had gevoetbald, onderging de vereniging haar tweede naamswijziging in haar bestaan:

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!