Algemene ledenvergadering vv TLC + agenda - vv TLC

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Algemene ledenvergadering vv TLC + agenda

Algemene ledenvergadering vv TLC + agenda

1 november 2022 9:00


Het bestuur heeft besloten om de jaarlijkse ALV over het seizoen 2021/2022 te houden op vrijdagavond 25 november 2022 met aanvang 20:00.
Deze ledenvergadering vindt plaats in de kantine van TLC en is voor alle leden en ouders van kinderen onder de 18 jaar welke lid zijn van TLC.

Agenda voor de Algemene Ledenvergadering op
vrijdag 25 november 2022.  Aanvang 20:00 in kantine vv TLC.
 

 1. Opening
 1. Ingekomen stukken/mededelingen
 1. 10 minuten leespauze notulen + jaarverslag
 1. Notulen ALV 24-6-2022
 1. Jaarverslag TLC 2021/2022
 1. Financieel verslag TLC-seizoen 2021/2022
 1. Verslag Kascommissie
 1. Benoeming kascommissie
  Huidige kascommissie: Paul Bolwijn en Joost de Jong
 1. Prognose seizoen 2022/2023
 1. Contributie
  Het bestuur heeft voornemens om de contributie te verhogen met €10,- voor alle categorieën met ingang van 1 juli 2023.
 1. Bestuursverkiezing
  Herkiesbaar: Jan Rockers als voorzitter
  Herkiesbaar: Geert Jan Diertens als penningmeester
  Herkiesbaar: Han Sinninghe als secretaris
  Herkiesbaar: Luc Knollema als bestuurslid hoofd TC.
  Herkiesbaar: Jaschenka Elders als bestuurslid Imago
  Herkiesbaar: Marten Vogt als algemeen bestuurslid

  Eventuele tegenkandidaten kunnen zich een uur voor de vergadering melden bij de secretaris.

 2. Rondvraag en wat verder ter tafel komt

 

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!