↑ Terug naar Leden

Welkom bij vv TLC

vv TLC is een fusieclub ontstaan uit de vv Leek Rodenburg en de vv Tolbert. De letters TLC staan voor Tolbert Leek Combinatie. Vanaf 1 juli 2013 is vv TLC statutair een nieuwe vereniging en zijn vv Leek Rodenburg en vv Tolbert opgeheven. vv TLC bestaat uit een jeugd, zondag en zaal afdeling. Op zaterdag spelen de jeugd en de dames en op zondag spelen de senioren zondag. De zaalteams spelen op vrijdagavond hun wedstrijden in het Sportcentrum Leek.

Binnen de jeugdafdeling onderscheiden wij 7 leeftijdscategorie√ęn jongens & meisjes :

  • Kabouters (tot 6jr), JO9-pupillen (6 – 8 jaar), JO11-pupillen (8 – 10 jaar), JO13-pupillen (10 – 12 jaar), JO15-junioren (12 – 14 jaar), JO17-junioren (14 – 16 jaar) en JO19-junioren (16 – 18 jaar). Elke categorie, behalve de kabouters, bestaat uit selectie- en recreatieteams.

De senioren spelen op zondag. Het aantal teams in de zondag afdeling is :

  • 4 senioren teams waaronder 2 selectieteams TLC 1 & TLC 2 en 2 recreatieve teams TLC 3 en TLC 4

De teams bij de zaalafdeling zijn de volgende :

  • Heren –¬†5 teams

vv TLC streeft ernaar om elke leeftijdscategorie te voorzien van een hoofdtrainer die geassisteerd wordt door assistent trainers. Daarbij traint de hoofdtrainer de selectieteams en de assistent trainers de overige teams. Sinds 2014 beschikt vv TLC ook over een team keeperstrainers die 1x per week de (jeugd) keepers van TLC traint.
De trainingen vinden op ma t/m do avond plaats volgens een vastgesteld trainingsschema. De kabouters (MP’s) trainen op de zaterdagochtend.

Alle informatie m.b.t. vv TLC verloopt alleen via de website www.vvtlc.nl, twitter (@vvTLC) en de @vvTLC Facebook pagina.
Alle overige Social Media, welke buiten de genoemde media worden gebruikt, wordt door vv TLC als niet betrouwbaar beschouwd en vv TLC distantieert zich dan ook van elke vorm van informatie die niet via de eigen kanalen wordt verspreid.

vv TLC heeft een actieve activiteitencommissie. Naast het voetballen worden er activiteiten georganiseerd waar ieder lid aan mee kan doen. Gezelligheid draagt bij aan team gevoel, goede en sportieve prestaties en de activiteitencommissie speelt hier een grote rol in.

De voetbalvereniging TLC is een groeiende vereniging en willen ook onze goede naam behouden. Om alles een beetje in goede banen te leiden zijn er gedragsregels opgesteld. Als bezoeker/gebruiker dient u zich te houden aan deze gedragsregels. Wat de gedragsregels zijn kunt u HIER lezen.

Bij uitwedstrijden van de jeugd benaderd de leider u als ouders voor vervoer. Als vereniging stellen wij zeer op prijs dat u hieraan uw medewerking verleent.
Daarnaast dient u ook de kleding van het team te wassen. Het wassen van de kleding is minimaal , maar u helpt er wel de vereniging mee.
Alleen met uw hulp kan uw kind zijn/haar favoriete sport beoefenen.

Wanneer u lid wordt van vv TLC dan gaat u een lidmaatschap aan welke loopt vanaf 1 juli tot 30 juni van het daaropvolgende jaar. Zonder opzegging wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengt. De soorten lidmaatschappen vindt u bij “Contributieregeling” terug.

Als club zorgen we ervoor dat u of uw kind(eren) hun favoriete sport kan uitoefenen. Dit wordt o.a. mogelijk doordat we gebruik maken van vrijwilligers waardoor de contributie bij vv TLC laag kan blijven. We stellen het zeer op prijs als u ook een vrijwillige taak zou willen doen. U kunt op het digitale aanmeldingsformulier aangeven welke taak u zou willen doen.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.vvtlc.nl/leden/welkom-bij-vv-tlc/