«

»

feb 23 2018

vv TLC bouwt naar de toekomst

Zoals tijdens de ALV aangegeven zijn wij als bestuur van mening dat het opstellen van het beleidsplan voor de komende 3 jaren met een aanzet tot de toekomst, met betrokkenheid van mogelijke jeugdige nieuwe bestuursleden, dient plaats te vinden. Hiermee hopen we tevens dat er een natuurlijke overdracht zal zijn naar een jeugdig bestuur die mede de toekomst van vv TLC handen en voeten heeft gegeven. Wat voorop zal blijven staan is dat de jeugd de toekomst heeft en dat de jeugd haar eigen toekomst mag bouwen binnen vv TLC.

Op dit moment heeft het bestuur onder andere onderstaande zaken onderhanden;

 1. Herziening structuur vv TLC
 2. Voetbaltechnische ontwikkeling borgen overeenkomstig doelstelling
 3. Instroom nieuwe leden

Voor wat betreft bovengenoemde punten hebben we in de afgelopen maanden een aantal stappen gezet. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat een transitie van een bestaande structuur naar een nieuwe structuur niet altijd zonder slag of stoot gaat. Hierin blijkt dat communicatie van cruciaal belang is. Belangrijk hierbij is dat we ons realiseren dat, daar waar we nu staan, te danken is aan een ieder die daar op zijn of haar manier een steentje heeft bijgedragen. Maar om een stap verder in ontwikkeling te komen zullen we moeten “hervormen” en een structuur kiezen die voor de toekomst los van personen staat maar waarin functies en rollen leidend zijn.

De 1e wijziging die heeft plaats gevonden betreft de jeugdafdeling. We hebben vanuit de structuur voor de toekomst er voor gekozen dat de Hoofdtrainer van de vereniging tevens verantwoordelijk is voor de TC Jeugd. Daarnaast willen we dat 1e elftal spelers of een senior speler zitting neemt in de TC Jeugd.
De hoofdtrainer krijgt tevens de taak om de kabouters van de vereniging onder zijn hoede te nemen. Hiermee zijn we er van overtuigd dat dit een positieve invloed heeft op de instroom van jonge kinderen. Een 1e elftal speler binnen de TC Jeugd zal tevens de taak krijgen om de JO9 en JO11 onder zijn hoede te nemen. Hierbij zullen onder andere onderstaande zaken centraal staan;

 1. Het beter maken van de spelers van JO9 en JO11
  1. Oefenstof aanbieden aan de trainers
  2. Trainingen bekijken
  3. Beweegtijd tijdens trainingen bevorderen
 2. Het opleiden/coachen van de trainers die de JO9 en JO11 trainen
  1. De trainers zelf trainen
  2. Trainingen bekijken en feedback geven
  3. Kleine cursussen aanbieden aan de trainers
 3. Bevorderen contact leden
  1. Organiseren van speciale trainingen
  2. Organiseren van activiteiten
  3. Contacten met ouders

Verder zijn we op dit moment in gesprek met een kandidaat Trainer JO19-1. Dit is een trainer van buitenaf met de vereiste diploma’s die wij als vereniging stellen aan deze vacature. Belangrijk vinden we dat op deze groep een trainer zit die van buitenaf komt.

U zult begrijpen dat bovengenoemde wijzigingen in ons optiek bij zullen dragen aan de ontwikkeling van onze jeugdleden. We hopen hiermee een continue instroom te creëren waarna de jeugdleden vanuit een ontwikkelingsplan opgeleid worden om vervolgens op het juiste niveau in de senioren te kunnen voetballen. Hierbij als uitgangspunt dat we in de toekomst ons 1e, 2e en 3e elftal naar een hoger niveau weten te brengen.

Hoofdbestuur TLC

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.vvtlc.nl/berichten/vv-tlc-bouwt-naar-de-toekomst/