«

»

jan 10 2018

Nieuwjaarsreceptie vv TLC zondag 7-1-2018

Afgelopen zondag 7 januari was er de nieuwjaarsreceptie in de kantine van vv TLC. In een gezellige ambiance werd door de aanwezigen een toost uitgebracht op het komende jaar. Een jaar waarin veel staat te gebeuren bij onze vereniging. Op allerlei gebieden zijn vrijwilligers bezig om de club

Voorzitter Jan Rockers kon door ziekte niet aanwezig zijn, maar zijn taak werd op voortreffelijke wijze vervuld door secretaris Han Sinninghe die de nieuwjaar speech keurig voorlas. De gehele speech van de voorzitter kunt u  hieronder nalezen.

Na de speech van de voorzitter nam hoofdtrainer Wander Balkema nog even het woord en, zonder ook maar een woord op papier te hebben staan, kwam er een speech uit het hart die de kantine muisstil deed worden. Chapeau Wander!

Na de speeches was het tijd voor een hapje en een drankje en dat ging in een hele gezellige ontspannen sfeer door tot sluitingstijd.

 

Nieuwjaarsspeech Jan Rockers;

Allereerst wil ik namens het bestuur; de leden, sponsoren, vrijwilligers en andere aanwezigen van harte welkom heten op deze nieuwjaarsreceptie van vv TLC. Een nieuwjaarsreceptie die ook dit jaar is georganiseerd door onze activiteitencommissie in onze gezellige kantine.

Wederom zit ik aan de keukentafel thuis en ben me aan het bezinnen wat ik dit jaar in mijn toespraak zal verwerken. Maar het lukt niet zo. Ik heb op dit niet moment niet veel inspiratie. Heb er eigenlijk niet zoveel zin in. Dierbaren om mij heen zijn ernstig ziek en daardoor staat mijn hoofd er niet naar. Maar, kom op zeg ik tegen mezelf. Je hebt als voorzitter de lusten en de lasten, maar vooral ook de verantwoordelijkheid naar je leden toe.

Ik zag op Facebook een mooi stukje van vv TLC. Een terugblik 2017 en een gedeelte van de nieuwjaarstoespraak van 8 januari 2017. Wat me hiervan vooral is bijgebleven is het woordje TROTS. Trots zijn we denk ik allemaal op deze geweldige vereniging. Trots op de resultaten, maar vooral ook trots op elkaar. TROTS op de wijze waarop we met elkaar de kampioenswedstrijd hebben beleefd. Met 3 bussen naar Oosterwolde, SJAPPOO. Overigens is in dit stukje op de site een dusdanig mooie terugblik 2017 gegeven, dat ga ik dan nu niet meer herhalen.

Zoals eerder aangegeven zijn voor een vereniging 2 zaken ontzettend belangrijk. Dat zijn de financiële- en sportieve resultaten. Dat zit op dit moment bij ons wel goed. De financiële koers die we ingeslagen zijn, werpt zijn vruchten af en sportief meten we ons af aan de prestaties van ons 1e elftal. En die staat bovenaan in de 4e klasse. Maar wat nog belangrijker is, dit doen ze met aantrekkelijk voetbal. Het is weer een plezier om aan de kant van het veld te staan. Dank daarvoor aan een ieder die hieraan bijgedragen levert.

Dit klinkt natuurlijk allemaal super. Maar we realiseren ons dat er nog een hoop moet gebeuren om de ingeslagen weg voort te zetten en vast te houden. De voorgaande jaren heb ik nadrukkelijk stil gestaan bij de doelstellingen van onze vereniging. De fundering, het bouwen en de rol van de leden hierin. Wij, als bestuur, merken dat het lastig is de betrokkenheid binnen de vereniging te vergroten. Of het nu gaat om onderhoudswerkzaamheden op de vrijdagmiddag, de VRIJMIBO, of mijn oproep van vorig jaar om mee te denken over de renovatie van onze kleedkamers en kantine. Veel animo is er niet voor. En zo zijn er nog wel een aantal zaken te benoemen. Dit betekent dat al hetgeen moet gebeuren binnen een vereniging terugvalt op een kleine groep met dezelfde mensen. Dit is een probleem dat zich al wat langer voor doet.

  1. Als we als bestuur dan ook terug kijken naar de afgelopen 4 jaar geeft ons dit aan de ene kant een voldaan gevoel, maar aan de andere kant beseffen we ons dat de komende 4 jaren het nodige mag veranderen. Hiervoor hebben we, vanuit een moment van zelfreflectie, een aantal nieuwe pijlers geformuleerd;
    Nieuwe structuur binnen de vereniging om op sportief vlak de ingezette koers voort te kunnen zetten. Gedrag, Cultuur en Imago zullen hierin een grote rol spelen.
  2. Betrokkenheid en Saamhorigheid binnen de vereniging vergroten.
  3. Informatieverstrekking en communicatie intern en extern naar een hoger platform brengen.
  4. Accommodatie creëren die voor zowel jong als oud aantrekkelijk is en past bij onze ambities.
  5. Duurzaamheid. Dit heeft naast de accommodatie ook betrekking op de organisatie van de vereniging en de verjonging hiervan. Bestuurlijk- en Kaderleden. Ik hoop bijvoorbeeld, dat we in staat zijn goede trainers op te leiden. Misschien hebben we binnen de vereniging genoeg talenten, die behalve de jeugd, ook 1e – of 2e elftal trainer kunnen worden. Misschien zelfs zo goed dat ze later hun boterham ermee kunnen verdienen.
  6. Sportieve doelstelling en ambities herijken. Dit voor zowel de senioren als de jeugd. Hierbij vanuit zelfreflectie en een link naar de hiervoor genoemde pijlers. De voetbaltechnische ontwikkeling van de spelers dient voorop te staan. Van klein naar groot.

Als onderdeel van de toekomst zien wij als bestuur wel, dat de prestaties van ons 1e elftal ons hierbij enorm kan helpen. Wij zijn dan ook bijzonder verheugd op de manier waarop Wander Balkema met het 1e elftal bezig is. Dit straalt niet alleen uit binnen de vereniging maar werkt ook positief naar buiten toe. De ambities van Wander Balkema zijn bij het bestuur bekend en het bestuur zal er alles aan doen om hieraan een positieve bijdrage te leveren. Ik hoop dat Wander, samen met Sjoerd Helmhout, aan wil sluiten bij een klein groepje om mee te denken over de hervorming binnen de vereniging, waarin de eerder genoemde pijlers centraal staan. Ikzelf zal ook plaatsnemen in dit groepje. Hervorming is misschien een groot woord, maar laten we er naar streven dat we de ambities die het bestuur zich ten doel heeft gesteld, waar kunnen maken. We dienen niet alleen sportief op een hoger niveau te voetballen, maar de gehele vereniging dient naar een hoger niveau te gaan.

Vanuit een moment van bezinning en zelfreflectie als bestuur, realiseren we ons dat we beleidsmatig eea goed op papier hebben staan. Missie, Visie, Doelstellingen. Het enige dat er nog aan ontbreekt, is dat dit alles ook bekend is bij ons kader en onze leden. We zullen nog een vorm bedenken waarop we deze informatie zullen verstrekken. Misschien een basis clubblad waarin dit alles staat. Wie weet. Maar het belangrijkste is, dat we de actiepunten die ontstaan uit de doelstellingen gestructureerd uitvoeren. Nu is het zo, dat dit niet gestructureerd gebeurt en sommige actiepunten lang op zich laten wachten voordat ze afgerond zijn. Sloop oude kantine vv Tolbert, nieuwe veldverlichting rondom trainingsveld, plaatsen Dug Outs naast de velden, extra damestoilet creëren. Wel zijn wij bijzonder verheugd dat we nu de mogelijkheid bieden aan voetbal voor liefhebbers op leeftijd. Je kunt je inschrijven voor 7 tegen 7 voetbal. Voor meer informatie zie onze website.

Wij hopen in ieder geval, dat vóór de zomervakantie de oude kantine vv Tolbert is gesloopt en dat er naast de velden dug outs zijn geplaatst. Wanneer er nieuwe veldverlichting rondom het trainingsveld zal zijn, weten we nog niet. Hiervoor zal vóór 1 juli een plan gemaakt worden, welke wordt ingediend bij de gemeente. Het creëren van een extra damestoilet zullen we eerst intern binnen het bestuur bespreken en afhankelijk van de kosten ter zijne tijd uit laten voeren.

Beste mensen, u merkt het al. De komende periode wordt een periode van “geen woorden maar daden” of “niet lullen maar poetsen”. Het klopt dat vv TLC een vereniging is waar je jezelf kunt zijn, maar het is ook een vereniging waar nog veel moet gebeuren. Laten we onszelf en de vereniging nog bijzonderder maken. Wij, als bestuur, rekenen op jullie steun.

Pak allemaal uw glas. Rest mij af te sluiten en jullie en je dierbaren een ontzettend gezonde, sportieve en gelukkige toekomst te wensen. Een toekomst waar wij als bestuur alle vertrouwen in hebben. Een toekomst waarin nog genoeg te vieren zal zijn voor ons als vv TLC.

PROOST!

Jan Rockers, Voorzitter vvTLC

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.vvtlc.nl/berichten/nieuwjaarsreceptie-vv-tlc-7-1-2018/